Blog

Waarom een poductowner essentieel is voor jouw team?

Waarom ik doe wat ik doe?

Als kersvers gestarte productowner werd mij gevraagd waarom een productowner essentieel is voor een goed project. Het ontwikkelen van een digitaal platform of webapplicatie vraagt een investering. Deze investering wil je natuurlijk zo effectief mogelijk inzetten. Dat is waar ik om de hoek kom kijken. Als productowner ga ik met jou in gesprek om het echte probleem boven tafel te krijgen. Als we weten wat het echte probleem is ga ik in overleg met het team en met jou om te komen tot een roadmap en planning. Zo weet jij waar je aan toe bent en weet het team wat het moet gaan bouwen. Daarbij kan er bijgeschaafd worden om alles naar wens te krijgen. Want wensen kunnen we vaak op verschillende manieren oplossen. 

Als het helder is wat we gaan maken, is mijn taak nog niet klaar. Gedurende het ontwikkelproces zorg ik dat het team efficiënter is door alle obstakels zoveel mogelijk weg te nemen. Zo kunnen zij doen waar ze goed in zijn. Het best mogelijke product voor jou neerzetten. Ook heb ik veel contact met jou. Enerzijds om je op de hoogte te houden van de voortgang maar ook om samen met jou de keuzes te maken die nodig zijn in het ontwikkelproces. Daarmee zet de productowner de koers uit en bepaald de prioriteit. De vraag die ik mij hierbij stel is: hoe leveren we zoveel mogelijk waarde voor jou (klant) in een zo kort mogelijk tijd? 

Als productowner maak ik de product visie en roadmap. Een belangrijke taak hierbij is het vullen van de product backlog met goede omschrijvingen van de items die moeten worden gemaakt. Deze product backlog items worden omschreven in 'user stories'. De productowner en de teamleden werken hierin nauw samen om de juiste user stories te beschrijven, waarin de wensen van de gebruiker worden geborgd. Vervolgens worden de verschillende items ontwikkeld in sprints. De productowner bewaakt de voortgang van de sprints en plant de release van het product. Belangrijk is de tussentijdse- en eindevaluatie om een kwalitatief hoogwaardig product op te leveren. 

Tijdens de oplevering van het product zorg ik ervoor dat het eindproduct goed werkt, geen bugs meer bevat en voldoet aan de wensen zoals deze door jou, als klant, zijn gecommuniceerd. Hiermee is de productowner de eindverantwoordelijke van het product. Zoals de naam ook zegt: Product (eindproduct) Owner (eigenaar). 

Productowner als strategische keuze

Een sterke product owner laat zich niet blind staren op het product, maar is vooral bezig met relatiemanagement en de mensen die het product maken. Vaak wordt gedacht dat een goede productowner vooral erg goed is in plannen en taken uitzetten. Echter zijn de mensen de makers van het product en dit moet niet vergeten worden! Een succesvolle productowner kan betekenisvolle, positieve en productieve relaties opbouwen met alle betrokken stakeholders. 

Ik leg nu een voorbeeld casus aan je voor. Stel, in jouw bedrijf werkt een groep developers. Jullie krijgen een grote klus voor het ontwikkelen van nieuwe software. Er is niet genoeg capaciteit om het product binnen een korte tijd te releasen. Je eerste gedachtegang zou kunnen zijn, dan zijn er meer developers nodig. Dit wordt vaak gedacht, maar is geen strategische keuze! Door het aantrekken van meer developers wordt je productieteam vergroot, maar ontbreekt het in je team aan een productvisie en juiste sturing. Efficiënter is om met het kleinere development team en een productowner deze klus op te pakken. Doormiddel van een roadmap en prioritering van taken kan de klus in hap klare brokken worden opgelost. Dan wordt er een eindproduct opgeleverd, zoals met de klant is gecommuniceerd.  

Werk jij in jouw team met een productowner? Of wil je meer weten over de functie productowner en wat dit voor jou team kan betekenen? Voor vragen of opmerkingen, schroom niet, en stuur mij een  email of whatsapp bericht.