3D bestanden middels conversie geschikt maken voor augmented reality

3D (CAD) modellen staan aan de basis van veel processen. Denk hierbij aan technische modellen,BIM-tekeningen, maar ook aan gedetailleerde renders. De rekenkracht van de huidige mobiele devices schiet doorgaans nog tekort om deze omvangrijke en zware modellen in een aantrekkelijke augmented reality ervaring weer te geven. Daarom is het eerst noodzakelijk om een lichter databestand maken, met daarin alleen de voor realistische AR benodigde informatie. Met onze 3D conversie pipeline kunnen we dat deels geautomatiseerd voor je uitvoeren.

De eerste stap is het selecteren van de benodigde (meta)data uit het originele 3D model. Daarbij vertalen we de omvangrijke data-onderdelen over bijvoorbeeld materiaalkeuze in lichtere code, die alleen de visuele eigenschappen definieert. Informatie die niet zichtbaar is wordt weggelaten. Hierdoor creëren we een minder complex model, dat snel laadt zonder verlies van kwaliteit.

Zowel het ophalen van de 3D bestanden uit de datastore van onze opdrachtgever als de bewerking kunnen we geautomatiseerd uitvoeren. Dat betekent dat we snel en effectief grote aantallen bestanden kunnen vertalen. Door ingebouwde review mogelijkheden heb je als opdrachtgever altijd de vinger aan de pols. Pas na goedkeuring vertalen we het model naar het definitieve model voor mobiele devices.