Technical insights

Developer Experience (DX) ?!

Wat is een Developer Experience?

Bij de meeste bedrijven hebben de developers zich altijd op de achtergrond gehouden. Vaak ligt de nadruk op de marketing, sales en business. In deze 21ste eeuwse connected maatschappij is dat niet meer van deze tijd. Zeker omdat je als platform in toenemende mate voor je succes afhankelijk bent van juist ook externe developers. Developers zijn de mensen die de digitale omgevingen en ervaringen bouwen waar bedrijven als bijvoorbeeld Spotify of Netflix geld verdienen. Een goed platform ziet developers net als gebruikers als een aparte doelgroep en zorgt voor een goede Developer Experience (DX)

Waarom?

Maar waarom zou je als platform ook moeten focussen op developers? Daar is een heel eenvoudig antwoord op. Developer zorgen er voor dat een platform op schaal kan opereren door het toevoegen van nieuwe functies en functionaliteiten. Door in je strategie vanaf de start rekening te houden met externe ontwikkelaars/developers kan het platform veel sneller groeien. Want tijd van developers staat op nummer één van de meest bedrijfs- of platform-beperkende resources. Interesse en betrokkenheid van die groep zou daarom ook één van je topprioriteiten moeten zijn. Een succesvol en schaalbaar platform creëren en draaien vraagt daarom ook om een geweldige ervaring voor developers. Idealiter zou je daarom  API's, API documentatie, Software Development Kits (SDK's) moeten behandelen als echte producten en ze de aandacht geven die nodig is. Als je kijkt naar waarom bijvoorbeeld Spotify zo enorm gegroeid is komt dat voor een groot deel door de goede SDK's en API's die developers in staat stelde om integraties te maken met bijvoorbeeld netwerkspeakers als Sonos.

API's zouden daarom ook niet alleen intern gericht moeten zijn. In de ideale situatie gebruik je API's met een rechten structuur waarbij ook externe ontwikkelaars met dezelfde API's kunnen werken. Zie API's als waardevolle producten in plaats van interne tools. Zelfs als het businessmodel (kijk bijvoorbeeld naar Spotify (Adds() gericht is gebruikersinteractie kan het toevoegen van publieke API's nieuwe markten en verdienmodellen aanboren. Die kun je vaak goed gebruiken om je platform beter te vermarkten of door te ontwikkelen.