Dutch Interactive Awards
Nieuws

Sigbar en Waterschap Noorderzijlvest in de prijzen

Persbericht, 2 juli 2019

Waterschap Noorderzijlvest, Digitaal bureau Sigbar uit Groningen en geo-data-specialist Tygron uit Den Haag hebben een zilveren award ontvangen voor hun app waarin zij augmented reality toepassen op geografische kaarten. De prijs werd donderdagavond 27 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam onthuld op de Dutch Interactive Awards, het jaarlijkse evenement van Emerce waarbij de meest vernieuwende, originele en slimme tech-oplossingen van Nederland bekend worden gemaakt. De app verdiende de prijs in de categorie ‘best new interface’.

Nieuwe technieken voor steeds prangender onderwerp

Het klimaat verandert. Periodes van lange droogte worden afgewisseld met hevige regenval. Waterschap Noorderzijlvest zet zich via verschillende manieren flink in om deze veranderende omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. De award-winnende app op gebied van geografische kaarten is hier een goed voorbeeld van.

Klimaatprogramma

Voor het klimaatprogramma gaf waterschap Noorderzijlvest Sigbar de opdracht om een interactieve app te maken waarbij kaarten met geografische informatie meer tot leven kunnen komen. Om discussie over die gegevens beter te kunnen opstarten en verdieping te kunnen geven, ontwikkelde Sigbar de app. Door de digitale wereld met de 'echte' wereld (via augmented reality) te vermengen, worden de hittestress- en droogtekaarten letterlijk tot hoogte gestuwd. Hoe? Je start de app op je smartphone en projecteert de telefoon op de uitgeprinte geografische kaart. Er verschijnt vervolgens een stad in 3D waar je hoogteverschillen, natte plekken en waterstand ziet. Dat spreekt tot de verbeelding en brengt de dialoog met bijvoorbeeld gemeenten meer op gang.